Zásady ochrany osobních údajů

Vážení klienti, spolupracovníci, návštěvníci,

níže naleznete veškeré informace o tom, jak Real Reality Klíč, s.r.o. se sídlem Hlučín, Mírové náměstí  5/5,PSČ: 748 01, IČO: 28620500, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 35172, nakládá s Vašimi osobními údaji. Chtěli bychom Vás ujistit, že tak činíme jen pro účely, pro které nám byly osobní údaje poskytnuty a dále k plnění povinností uložených nám právními předpisy či k ochraně našich oprávněných zájmů. Veškeré podrobnosti včetně toho, komu Vaše osobní údaje předáváme, jak dlouho je uchováváme a jaká jsou Vaše práva s tím spojená, se můžete dozvědět v  Zásadách zpracování osobních údajů.

Informace o tom, jak naše webové stránky používají cookies, se můžete dozvědět v Podmínkách použití cookies.

Za podmínek stanovených právními předpisy máte právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud při zpracování osobních údajů postupujeme v rozporu s právním řádem.

Máte též za podmínek uvedených Nařízení právo vznést námitky proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodů přímého marketingu nebo našeho oprávněného zájmu.

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, máte právo jej kdykoli odvolat.

Svá práva (např. odvolání souhlasu či námitky), dotazy či připomínky můžete uplatnit prostřednictvím:

emailu zaslaného na naši elektronickou adresu: [email protected]
dopisem na adresu: Hlučín, Mírové náměstí  5/5,PSČ: 748 01

 Cookies